POLITYKA Prywatności

Obowiązująca w związku ze stroną WWW sklepu internetowego www.carstar.pl

Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa

danych osobowych jest

"CARSTAR" SKLEP MOTORYZACYJNY

FRANCISZEK JAŹNICKI

Adres:

ul. Francuska 52, 65-943 Zielona Góra

Kontakt:

Tel: (068) 454 24 48

e-mail: carstar@carstar.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod

numerami

NIP: 9291016452, REGON: 978057020.

Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu carstar.pl”.

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Podanie danych osobowych przez Konsumenta, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie

dobrowolne. Dane osobowe Konsumenta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub

rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE SKLEPU.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki

Konsument wyraził zgodę. W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji

zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być

niemożliwe.

Konsumencie w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich

danych osobowych - w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian

lub wykreślenia danych z ewidencji.

Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz

wyższy.

Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych użytkownika:

• nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;

• w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

• adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;

• adres e-mail Użytkownika;

• numer telefonu kontaktowego;

• sklep w celu usprawnienia komunikacji zapisuje adres IP