Regulamin obowiązujący od 01.01.2018 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARSTAR.PL

obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej

sklepu internetowego działającego pod domeną: www.CARSTAR.pl. Jest dokumentem

wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,

poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:

Nazwa firmy:

"CARSTAR" SKLEP MOTORYZACYJNY

FRANCISZEK JAŹNICKI

Adres:

ul. Francuska 52, 65-943 Zielona Góra

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Francuska 52, 65-943 Zielona Góra

Kontakt:

Tel: (068) 454 24 48

e-mail: carstar@carstar.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej NIP:

9291016452, Regon: 978057020

I. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą

elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach

opisanych w ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. SPRZEDAWCA - "CARSTAR" SKLEP MOTORYZACYJNY

FRANCISZEK JAŹNICKI, ul. Francuska 52, 65-943 Zielona Góra, adres e-mail:

carstar@carstar.pl - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY

www.carstar.pl

3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub

zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU

INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja -

Kodeks Cywilny Art. 22.

5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE

INTERNETOWYM.

6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO CARSTAR.PL.

7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za

pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.